Huawei muốn bán 51% cổ phần công ty cáp viễn thông