Kyocera của Nhật Bản quyết chuyển nhà máy sang Việt Nam