Lê Hoàng Diệp Thảo chưa trả con dấu cho Trung Nguyên