Lê Hoàng Diệp Thảo muốn đổi tiền nuôi con sang cổ phần