Một startup Trung Quốc gọi được hơn 7 triệu USD nhờ virus Corona