Nghệ An: Tập đoàn Thiện Phát đủ điều kiện thực hiện dự án khu đô thị 1.700 tỷ tại Nam Đàn