Nguyễn Trần Thi sở hữu bao nhiêu cổ phần tại Giao hàng Nhanh