Phó Chủ tịch UBND TP. HCM Lê Thanh Liêm

TP. HCM khoanh nợ cho 43.000 tiểu thương

TP. HCM khoanh nợ cho 43.000 tiểu thương

Bích Thủy - 19/05/2020 15:23