Phó Tổng giám đốc kiêm Giám đốc Khối Ngân hàng đầu tư SHB