Phó tổng giám đốc Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước