Samsung dừng sản xuất điện thoại di động tại Trung Quốc