Subru Việt Nam lên tiếng về lỗi động cơ trên xe Forester mới