Sumitomo ‘mời gọi’ các công ty Nhật đầu tư vào Việt Nam