Tư lệnh giao thông tháo gỡ khó khăn cho hai cao tốc