TC Motor bán hơn 10.000 xe trong hai tháng đầu năm