TP. HCM không mua lại quỹ nhà tái định cư Thủ Thiêm