TT Trump thừa nhận cố tình giảm nhẹ mối đe dọa của virus corona