Techcombank bán cổ phiếu quỹ cho nhà đầu tư nước ngoài