Tesla sẽ cân nhắc mua lại các nhà máy sắp bị đóng cửa của General Motors