Thép Nam Kim đầu tư phân xưởng và kho hàng 250 tỷ đồng