Thương vụ đầu tư giữa startup Adsota Việt Nam và công ty TNK Factory Hàn Quốc