Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ: ‘Sẽ đưa nhà thầu chậm duy tu