Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông - ông Phạm Hồng Hải