Thứ trưởng Y tế Iran

Thứ trưởng Bộ Y tế Iran nhiễm Covid-19

Thứ trưởng Bộ Y tế Iran nhiễm Covid-19

Anh Ngọc/Theo AFP - 25/02/2020 21:08