Thanh Hóa bác bỏ yêu cầu giao đất cây xanh cho Vingroup