Tiguan Allspace Highline giảm hơn 200 triệu đồng trong tháng 6