Trần Uyên Phương chi gần 335 tỷ đồng để trở thành nhà đầu tư chiến lược của Yeah1