Trịnh Xuân Thanh vẫn đang trong quá trình thi hành án