Trump thắng cử USD rớt giá vàng tăng

Trump thắng cử, USD rớt giá, vàng tăng chóng mặt

Trump thắng cử, USD rớt giá, vàng tăng chóng mặt

An Lan (Tổng hợp) - 09/11/2016 18:59