Việt Nam nên ứng phó ra sao khi đồng Nhân dân tệ rớt giá