Việt Nam trở thành điểm đến đầu tư nóng nhất châu Á