Vicostone nhận chuyển nhượng 100% phần vốn góp của Phenikaa