Vietcombank phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư nước ngoài