Vietjet khai trương đường bay thẳng đầu tiên đến Nhật Bản