Vietnam Airlines đạt tiêu chuẩn phòng dịch tốt nhất