Vietnam Airlines khử trùng trên toàn bộ chuyến bay quốc tế