Viettel là đơn vị đầu tiên được cấp phép thử nghiệm 5G