VinCity Gia Lâm rộng bằng 80% quận Hoàn Kiệm

Dự án VinCity của Vingroup lớn cỡ nào?

Dự án VinCity của Vingroup lớn cỡ nào?

Đức Hoàng - 07/11/2018 16:56