Vingoup rút khỏi lĩnh vực kinh doanh vận tải hàng không