Visa chi hơn 5 tỷ USD để thâu tóm startup fintech Plaid