Warburg Pincus và Becamex IDC thành lập liên doanh 200 triệu USD