Xơ sợi Đình Vũ

Nhà máy xơ sợi Đình Vũ nợ hơn 7.800 tỷ đồng

Nhà máy xơ sợi Đình Vũ nợ hơn 7.800 tỷ đồng

Nguyễn Dương - Quốc Nam - 30/10/2019 10:46