Ngân hàng

ABBANK: Lãi trước thuế 11 tháng đạt 1.107 tỷ đồng, hoàn thành 91% kế hoạch năm

(VNF) - Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) cho biết tính đến hết ngày 30/11/2019, ABBANK đạt 1.107 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, đạt 91% kế hoạch năm; tổng tài sản đạt 94.259 tỷ đồng, tăng 4.021 tỷ đồng so với đầu năm.

ABBANK: Lãi trước thuế 11 tháng đạt 1.107 tỷ đồng, hoàn thành 91% kế hoạch năm

ABBANK: Lãi trước thuế 11 tháng đạt 1.107 tỷ đồng, hoàn thành 91% kế hoạch năm. (Ảnh minh họa)

Trong kỳ, ABBANK cũng đã hoàn thành 90% kế hoạch dư nợ tín dụng, đạt 55.221 tỷ đồng và hoàn thành 87% kế hoạch huy động, đạt 71.847 tỷ đồng.  Các chỉ tiêu kinh doanh khác cũng đang ghi nhận sự tăng trưởng tích cực. Đặc biệt, tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát tốt ở mức 1,8%.

Ông Phạm Duy Hiếu – Quyền Tổng giám đốc ABBANK cho biết: “Trong bốn mảng quan trọng của công nghệ tài chính ngân hàng bao gồm AI, Blockchain, Clouds và Data thì vài năm gần đây ABBANK đã sớm nhận thức và mạnh dạn đầu tư cho bước nền tảng căn bản nhất, đó là cải tiến và làm sạch hệ thống dữ liệu (Data). Việc này có vai trò quan trọng trong việc khẳng định sức cạnh tranh của mô hình kinh doanh và giúp cho ABBANK tạo tiền đề vững chắc cho các cuộc chạy đua phát triển ngân hàng số đang diễn ra mạnh mẽ trên toàn ngành”.

Được biết năm 2019, ABBank đặt kế hoạch tổng tài sản là 123.250 tỷ đồng, tăng 37% so với năm 2018. Dư nợ tín dụng đạt 63,030 tỷ đồng, tăng tương ứng 10%, trong đó cho vay khách hàng là 61.323 tỷ đồng, tăng 17%.

ABBank đề ra kế hoạch cho vay phải đi kèm với tăng thu phí và tiền gửi, ưu tiên tăng trưởng tín dụng ngắn hạn. Đối với trung dài hạn, hạn chế cho vay các dự án có thời gian dài, hạn mức cấp cho khách hàng phù hợp, hạn chế tập trung dự án lớn đối với một khách hàng hoặc nhóm khách hàng; phân tán rủi ro bằng hình thức mời gọi các ngân hàng góp vốn. Duy trì LDR của mảng doanh nghiệp ở mức 64%.

Chỉ tiêu huy động vốn dự kiến đạt 105.115 tỷ đồng, tăng 55%; tính riêng tiền gửi khách hàng là 101.605 tỷ đồng, tăng 58%, trong khi huy động từ tổ chức tài chính quốc tế chỉ là 3.510 tỷ đồng, suýt soát cùng kỳ.

Tổng thu nhập theo kế hoạch của ngân hàng đạt hơn 4.033 tỷ đồng, tăng 39%. Chi phí hoạt động kế hoạch gần 2.189 tỷ đồng, tăng 30%, trong đó chủ yếu tăng từ chi phí nhân viên nhằm đáp ứng nhu cầu tăng trưởng quy mô và chi phí tài sản tăng với sự đầu tư về công nghệ thông tin trong năm 2019.

Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng và dự phòng trái phiếu VAMC kế hoạch là gần 645 tỷ đồng, gấp đôi cùng kỳ thực hiện năm 2018. Do đó, kế hoạch lợi nhuận trước thuế ABBank đặt ra là 1.200 tỷ đồng, tăng 33% so với thực hiện năm 2018.

Về xử lý nợ, năm 2019, ABBank đặt mục tiêu thu hồi/xử lý được gần 817 tỷ đồng và kiểm soát tỷ lệ nợ xấu chính thức dưới 3%. Kế hoạch các chỉ số tài chính cũng được đề ra như ROE đạt 15,4%, ROA đạt 1,1%, hệ số CAR trên 9%.

Tin mới lên