Ngân hàng

ACB chính thức tăng vốn điều lệ lên 10.273 tỷ đồng

(VNF) – ACB đã chính thức tăng vốn điều lệ lên 10.273 tỷ đồng sau khi phát hành thành công 89,6 triệu cổ phiếu để trả cổ tức. Lượng cổ phiếu phát hành thêm dự kiến sẽ được giao dịch trong tháng 1/2017.

ACB chính thức tăng vốn điều lệ lên 10.273 tỷ đồng

ACB tăng vốn điều lệ lên 10.273 tỷ đồng

Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) vừa ra văn bản số 5608/CV-VPHĐQT.16 báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Theo đó, ACB đã phát hành thành công 89.627.390 cổ phiếu với mệnh giá mỗi cổ phiếu là 10.000 đồng cho tổng số 24.017 cổ đông. Mục đích phát hành là trả cổ tức bằng cổ phiếu.

Dự kiến, hơn 89,6 triệu cổ phiếu trên sẽ được phép giao dịch vào tháng 1/2017.

Như vậy, ACB đã chính thức tăng vốn điều lệ lên 10.273 tỷ đồng từ mức 9.376 tỷ đồng thời điểm trước khi phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

Hiện tổng số cổ phiếu hiện tại của ACB là 1.027.323.896 cổ phiếu, trong đó, lượng cổ phiếu đang lưu hành là 985.901.288 cổ phiếu, còn lại 41.422.608 cổ phiếu là cổ phiếu quỹ.

ACB tăng vốn điều lệ lên 10.273 tỷ đồng

ACB chính thức tăng vốn điều lệ lên 10.273 tỷ đồng

Ngày 24/11, Hội đồng quản trị ngân hàng ACB cũng đã ban hành Quyết định số 4433/TCQĐ – HĐQT.16 về việc thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ trong năm tài chính 2016. Theo đó, HĐQT ACB nhất trí thông qua phương án phát hành riêng lẻ 1.500 trái phiếu với mệnh giá mỗi trái phiếu là 1 tỷ đồng, dự kiến đem về cho ACB số tiền 1.500 tỷ đồng. Loại trái phiếu mà ACB phát hành là trái phiếu không chuyển đổi, không có tài sản đảm bảo.

Mục đích phát hành 1.500 tỷ đồng trái phiếu này là giúp ACB bổ sung nguồn vốn cấp 2, nâng cao tỷ trọng nguồn vốn trung và dài hạn.

Với việc tăng vốn điều lệ lên 10.273 tỷ đồng và dự kiến thu về thêm 1.500 tỷ đồng từ phát hành trái phiếu, ACB đang rộng cửa hoàn thành các chỉ tiêu an toàn vốn để đáp ứng tiêu chuẩn Basel II sắp được áp dụng.

Tin mới lên