Ngân hàng

ACB đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 7.636 tỷ đồng

ACB dự kiến tăng vốn điều lệ thêm hơn 4.988 tỷ đồng, nâng vốn điều lệ từ mức 16.627 tỷ đồng lên gần 21.616 tỷ đồng. Việc tăng vốn dự kiến hoàn thành trong quý IV.

ACB đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 7.636 tỷ đồng

Toàn cảnh Đại hội đồng cổ đông của ACB. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Ngày 16/6, tại thành phố Hồ Chí Minh, Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu (ACB) đã tổ chức đại hội cổ đông thường niên với sự tham gia của 440 cổ đông, đại diện cho 1,195 tỷ cổ phần, tương ứng với 72,18% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đồng cổ đông ACB đã thông qua kế hoạch năm 2020 với 7,636 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tổng tài sản dự kiến tăng 12%, tiền gửi khách hàng dự tăng 12%, tín dụng dự tăng 11,75% và tỷ lệ nợ xấu sẽ được kiểm soát dưới 2%. Ngân hàng cũng dự kiến chia cổ tức 2020 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 18%.

Ngoài ra, ngân hàng này cũng xin ý kiến cổ đông và đạt tỷ lệ tán thành trên 98% trên tổng số cổ phần của cổ đông dự họp về việc phát hành trái phiếu quốc tế nhằm đa dạng hóa nguồn vốn, tài trợ cho các doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu. Trong năm 2020 ngân hàng sẽ chuyển cổ phiếu niêm yết từ sàn Hà Nội sang Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.

ACB dự kiến tăng vốn điều lệ năm 2020 từ việc chia cổ tức bằng cổ phần phổ thông cho cổ đông. Theo đó, gần 1,7 triệu cổ phiếu phổ thông sẽ được chia cổ tức năm 2019 từ 6.270 tỷ đồng lợi nhuận có thể sử dụng chia cổ tức sau khi trích lập đầy đủ các quỹ của năm 2019.

Vốn điều lệ tối đa dự kiến tăng thêm hơn 4.988 tỷ đồng, nâng vốn điều lệ từ mức 16.627 tỷ đồng lên gần 21.616 tỷ đồng. Việc tăng vốn dự kiến hoàn thành trong quý 4.

Mục đích của đợt tăng vốn này nhằm gia tăng nguồn vốn trung, dài hạn cho các hoạt động tín dụng, đầu tư trái phiếu Chính phủ của ngân hàng, đầu tư vào các dự án chiến lược giai đoạn 2019-2024.

BÀI ĐỌC NHIỀU
Tin mới lên