Ngân hàng

ACB dự kiến trả cổ tức 10% bằng cổ phiếu năm thứ hai liên tiếp

Ngân hàng ACB dự kiến sẽ trả cổ tức 10% bằng cổ phiếu năm thứ 2 liên tiếp, đồng thời dành ra 100 tỷ đồng mua cổ phiếu thưởng cho cán bộ, nhân viên.

ACB dự kiến trả cổ tức 10% bằng cổ phiếu năm thứ hai liên tiếp

ACB dự kiến trả cổ tức 10% bằng cổ phiếu.

Ngân hàng ACB vừa công bố kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016 trong đó dự kiến sẽ tiếp tục giữ lại 100 tỷ đồng lợi nhuận dự kiến dùng mua cổ phiếu thưởng nhân viên. Trước đó, ACB cũng đã được ĐHĐCĐ phê duyệt mua cổ phiếu thưởng nhân viên với phần lợi nhuận được trích ra là 30 tỷ đồng.

Đối với các cổ đông, ACB trình phương án chi trả cổ tức năm 2016 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 10%. Với 985,9 triệu cổ phiếu đang lưu hành, vốn điều lệ của nhà băng này sau phát hành cổ tức sẽ tăng từ 10.273 tỷ đồng lên 11.259 tỷ đồng. Nếu nhận được sự đồng ý của Ngân hàng Nhà nước và ĐHĐCĐ, Ngân háng Á Châu sẽ ghi nhận năm thứ hai liên tiếp chi trả cổ tức cho cổ đông bằng cổ phiếu và cùng tỷ lệ 10%.

Theo phương án phân phối lợi nhuận dự kiến năm 2017, ACB cũng lên kế hoạch tiếp tục trả cổ tức bằng cổ phiếu cho năm tới, cùng tỷ lệ 10%.

Cụ thể, ngân hàng này đề ra kế hoạch sẽ đầu tư 1.085 tỷ đồng cho các dự án năm 2017 bao gồm 300 tỷ đồng để mua sắm bất động sản và 72 tỷ đồng để xây dựng trụ sở mới/văn phòng làm việc. Năm 2016, nhiều bất động sản đã được ACB mua lại để làm trụ sở chi nhánh như tại Bình Dương, Châu Văn Liêm, Bình Triệu, Quảng Ngãi,…

Cùng đó, ACB dự kiến chi 232 tỷ đồng để mua sắm hệ thống kỹ thuật, máy móc thiết bị, dự án chuyển đổi kênh phân phối theo mô hình nhân dạng thương hiệu mới và các kênh phân phối lập mới năm 2017; 121 tỷ đồng cho các dự án chiến lược (ECM/DGM, ERP,…) 110 tỷ đồng cho hệ thống đường truyền , hệ thống máy chủ...

Theo kế hoạch, ACB sẽ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 vào ngày 10/4/2017.

Theo tài liệu họp ĐHĐCĐ được ngân hàng này công bố trước đó, ACB đặt mục tiêu tăng trưởng tín dụng và huy động đều ở mức 16%; tỷ lệ nợ xấu năm 2017 dự báo dưới 2% sau khi giảm mạnh tỷ lệ này từ 1,32% năm 2015 xuống còn 0,88% vào cuối năm qua; lợi nhuận trước thuế hợp nhất đặt mục tiêu đạt 2.205 tỷ đồng, tăng tưởng 32% so với kết quả của 2016...

Tin mới lên