Ngân hàng

ACB được tăng vốn lên trên 21.000 tỷ đồng trong quý IV/2020

Ngân hàng Nhà nước vừa có văn bản chấp thuận cho Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu (ACB - sàn HNX) tăng vốn điều lệ lên trên 21.000 tỷ đồng.

ACB được tăng vốn lên trên 21.000 tỷ đồng trong quý IV/2020

(Ảnh minh họa)

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã chấp thuận việc ACB tăng vốn điều lệ từ 16.627 tỷ đồng lên 21.615 tỷ đồng dưới hình thức phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ lợi nhuận có thể sử dụng chia cổ tức năm 2019 theo phương án tăng vốn điều lệ đã được ĐHĐCĐ ACB thông qua. 

Theo văn của Ngân hàng Nhà nước, ACB có trách nhiệm thực hiện thực hiện việc tăng vốn điều lệ theo quy định của pháp luật, bao gồm việc tuân thủ giới hạn sở hữu cổ phần của các cổ đông, cổ đông và người có liên quan của những cổ đông này theo quy định tại Luật Các tổ chức tín dụng 2010 (được sửa đổi, bổ sung) và các văn bản hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước sau khi tăng vốn.

ACB dự kiến phát hành 498,8 triệu cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông, tương đương tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là 4.988 tỷ đồng. Tỷ lệ phát hành là 30%, tương đương với mỗi 10 cổ phiếu nắm giữ, cổ đông sẽ được nhận thêm 3 cổ phiếu mới.

Thời gian thực hiện dự kiến trong quý IV/2020. Sau khi trả cổ tức, vốn điều lệ của ACB sẽ tăng từ 16.627 tỷ đồng lên 21.615 tỷ đồng.

Trước đó, ACB có kế hoạch chia cổ tức 2019 bằng cổ phiếu và tiền mặt. Tuy nhiên, do ảnh hưởng dịch bệnh, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các ngân hàng tập trung nguồn lực giảm lãi suất hỗ trợ doanh nghiệp ảnh hưởng, không chia cổ tức bằng tiền mặt.

Vì thế, HĐQT ACB đã trình cổ đông thông qua chia cổ tức bằng cổ phiếu tại ĐHCĐ thường niên 2020. Theo kế hoạch dự kiến, năm 2020, ACB cũng dự chia cổ tức ở mức không dưới 20%. 

Kết thúc 6 tháng đầu năm 2020, ACB ghi nhận lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 3.819 tỷ đồng, tăng 5,4% so với cùng kỳ. Năm 2020, ACB lên kế hoạch kinh doanh với chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế khoảng 7.636 tỷ đồng.

Tin mới lên