Ngân hàng

ACB không còn là cổ đông lớn của Công ty Cổ phần vận tải biển Việt Nam

Ngân hàng TMCP Á Châu vừa bán ra 5,8 triệu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Vận tải Biển Việt Nam nhằm cơ cấu lại danh mục đầu tư.

ACB không còn là cổ đông lớn của Công ty Cổ phần vận tải biển Việt Nam

Ngân hàng TMCP Á Châu không còn là cổ đông lớn của Công ty Cổ phần vận tải biển Việt Nam.

Ngân hàng TMCP Á Châu (mã chứng khoán: ACB) báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn Công ty Cổ phần Vận tải Biển Việt Nam (mã chứng khoán VOS).

Ngân hàng TMCP Á Châu vừa bán ra 5,8 triệu cổ phiếu của Công ty cổ phần Vận tải Biển Việt Nam nhằm cơ cấu lại danh mục đầu tư.

Giao dịch diễn ra từ ngày 12-14/01. Sau giao dịch tỷ lệ sở hữu của Ngân hàng TMCP Á Châu tại Công ty Cổ phần Vận tải Biển Việt Nam giảm từ 9% xuống còn 4,86%gân hàng và không còn là cổ đông lớn tại doanh nghiệp.

Từ cuối tháng 11/2020 đến nay, cổ phiếu VOS tăng rất mạnh. Cụ thể, từ 25/11/2020 - 19/01/2021, thị giá VOS tăng từ 1.470 đồng/cổ phiếu lên 4.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng mức tăng gần 172%.

Tổng công ty Hàng hải Việt Nam hiện nắm giữ 51% cổ phần tại Công ty Cổ phần Vận tải Biển Việt Nam, đây là cổ đông lớn duy nhất và cũng là công ty mẹ của doanh nghiệp này.

Tin mới lên