Tài chính

ACB rút lui, Tổng cục Hải quan tìm ngân hàng làm đại lý hoàn thuế tại sân bay Đà Nẵng và Phú Quốc

(VNF) - Tổng cục Hải quan vừa có công văn thông báo với các ngân hàng thương mại phối hợp thu ngân sách nhà nước với Tổng cục Hải quan về việc tìm ngân hàng làm đại lý hoàn thuế giá trị gia tăng cho khách nước ngoài mua hàng mang theo khi xuất cảnh tại 2 sân bay quốc tế tại Đà Nẵng và Phú Quốc.

ACB rút lui, Tổng cục Hải quan tìm ngân hàng làm đại lý hoàn thuế tại sân bay Đà Nẵng và Phú Quốc

Tìm ngân hàng làm đại lý hoàn thuế tại sân bay Đà Nẵng và Phú Quốc.

Theo điều kiện, ngân hàng được lựa chọn là ngân hàng thực hiện hoàn thuế giá trị gia tăng đáp ứng các quy định tại Điều 1 và Điều 15 Thông tư 72/2014/TT-BTC quy định về điều kiện lựa chọn ngân hàng làm đại lý hoàn thuế giá trị gia tăng cho người nước ngoài.

Đồng thời ngân hàng được chọn có trách nhiệm phối hợp với Tổng cục Hải quan, Tổng cục Thuế và các đơn vị có liên quan thực hiện đúng các quy định trong hoàn thuế giá trị gia tăng cho khách nước ngoài mua hàng mang theo khi xuất cảnh theo Thông tư 72/2014/TT-BTC.

Được biết trước đó, việc hoàn thuế giá trị gia tăng tại 2 sân bay này do Ngân hàng TMCP Á Châu thực hiện. Tuy nhiên đến thời điểm hiện nay ngân hàng Á Châu đã hết thời hạn ký kết hợp đồng thuê mặt bằng quầy hoàn thuế.

Liên quan đến ngành hải quan, Tổng cục Hải quan vừa có công văn giao bổ sung thêm chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước năm 2019 cho 8 cục hải quan bao gồm: Bình Định, An Giang, Tây Ninh, Quảng Trị, Quảng Ninh, Hà Nam Ninh, Long An và Khánh Hòa. 

Trong đó, cục hải quan nhận chỉ tiêu giao bổ sung cao nhất đợt là Cục Hải quan Quảng Ninh với chỉ tiêu giao bổ sung là 2.300 tỷ đồng. Trước đó tại Chỉ thị 723/CT-TCHQ, Cục Hải quan Quảng Ninh được giao chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước là 7.400 tỷ đồng. Như vậy, tổng chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước mà Cục Hải quan Quảng Ninh phải đạt là 9.700 tỷ đồng.

Cục Hải quan Hà Nam Ninh đợt này cũng nhận thêm chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước giao bổ sung là 1.500 tỷ đồng, trước đó, đơn vị này được giao chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước là 5.500 tỷ đồng. Tổng chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước mà Cục Hải quan Hà Nam Ninh phải đạt là 7.000 tỷ đồng.

Đứng thứ 3 là Cục Hải quan Long An, Tổng cục Hải quan giao bổ sung chỉ tiêu 1.100 tỷ đồng. Với sự điều chỉnh giao bổ sung này, tổng chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước mà Cục Hải quan Long An phải đạt là 3.700 tỷ đồng.

Tại Cục Hải quan Bình Định, cơ quan này được giao bổ sung chỉ tiêu thu là 100 tỷ đồng, trước đó tại Chỉ thị 723/CT-TCHQ, Tổng cục Hải quan giao chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước cho Cục Hải quan Bình Định là 711 tỷ đồng. Tháng 4/2019, đơn vị này cũng đã được giao thêm 389 tỷ đồng. Theo đó, tổng chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước mà Cục Hải quan Bình Định phải đạt là 1.200 tỷ đồng.

Cùng với đó, Cục Hải quan Tây Ninh được giao bổ sung chỉ tiêu thu là 350 tỷ đồng. Trước đó, Tổng cục Hải quan đã giao chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước cho đơn vị này là 624 tỷ đồng. Tháng 4/2019, đơn vị này được giao thêm 320 tỷ đồng. Với sự điều chỉnh giao bổ sung lần này, tổng chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước mà Cục Hải quan Tây Ninh phải đạt là 1.400 tỷ đồng.

Cục Hải quan An Giang được giao bổ sung chỉ tiêu thu là 190 tỷ đồng. Tổng chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước mà Cục Hải quan An Giang phải đạt là 460 tỷ đồng.

Với Cục Hải quan Khánh Hòa, cơ quan này được giao bổ sung thu 200 tỷ đồng, trước đó tại Chỉ thị 723/CT-TCHQ, Tổng cục Hải quan giao chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước cho Cục Hải quan Khánh Hòa là 1.140 tỷ đồng. Đến tháng 3/2019, đơn vị này được giao thêm 1.860 tỷ đồng. Với sự điều chỉnh giao bổ sung lần 2 này, tổng chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước mà Cục Hải quan Khánh Hòa phải đạt là 3.200 tỷ đồng.

Nhận thêm chỉ tiêu thu lần này còn có Cục Hải quan Quảng Trị với số giao bổ sung chỉ tiêu là 80 tỷ đồng, trước đó tại Chỉ thị 723/CT-TCHQ, đơn vị này được giao chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước là 320 tỷ đồng. Với sự điều chỉnh giao bổ sung này, tổng chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước mà Cục Hải quan Quảng Trị phải đạt là 400 tỷ đồng.

Tin mới lên