Tài chính

ACV đạt lợi nhuận 6.147 tỷ đồng, chi trả cổ tức 1.959 tỷ đồng cho cổ đông

(VNF) - Tin từ Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP (ACV) cho biết, trong năm 2018, đơn vị đạt lợi nuận 6.147 tỷ đồng, vì thế đã thực hiện chi trả tới 1.959 tỷ đồng cho các cổ đông.

ACV đạt lợi nhuận 6.147 tỷ đồng, chi trả cổ tức 1.959 tỷ đồng cho cổ đông

Cũng theo ACV, tỷ lệ cổ tức được chi trả năm 2018 vào khoảng 9% (tức là 1 cổ phiếu được nhận 900 đồng). Với gần 2,2 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, số tiền ACV chi trả là 1.959 tỷ đồng.

Hiện Nhà nước nắm giữ 95,4% vốn, tương ứng nhận về 1.869 tỷ đồng. Ngày 16/12/2019, số tiền này đã được ACV nộp vào Ngân sách Nhà nước, ghi nhận vào tài khoản của Cục thuế TP.Hồ Chí Minh.

Năm 2018, ACV ghi nhận tổng doanh thu là 17.770 tỷ, tăng 19% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế là 6.028 tỷ, tăng 44%. 

Năm 2019, doanh nghiệp đặt kế hoạch doanh thu 19.127 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 8.190 tỷ đồng, lần lượt tăng 7% và 9% so với 2018. Tính lũy kế 9 tháng, ACV ghi nhận lợi nhuận trước thuế 7.298 tỷ đồng, tăng 19% và hoàn thành 89% chỉ tiêu cả năm. Trên thị trường, hiện cổ phiếu ACV giao dịch tại vùng giá 80.000 đồng/cổ phiếu.

ACV hiện đang quản lý, khai thác 21 sân bay trên cả nước. Theo báo cáo tài chính của doanh nghiệp trong giai đoạn 2015 - 2018, doanh thu của ACV tăng ổn định từ khoảng 13.172 tỷ đồng vào năm 2015 lên con số 16.089 tỷ đồngtrong năm 2018.

Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp này cũng tăng từ 1.753 tỷ đồng vào năm 2015 lên 6.147 tỷ đồng vào năm 2018, tức tăng hơn ba lần lợi nhuận chỉ trong 3 năm.

Tin mới lên